Prorok Muhammad jako předobraz dokonalého muslima v islámské mystice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pargačová, Viola cze
dc.contributor.author Pikeš, Karel
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:20Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47453
dc.description.abstract Práce Prorok Muhammad jako předobraz dokonalého muslima v islámské mystice, se snaží deskriptivně popsat, proč a jakým způsobem je zakladatel islámu brán jako vzor nejen, pro ortodoxní sunnitský islám, ale hlavně pro mystický směr islámu, tasawwuf. V této práci je Muhammad nahlížen jako člověk, prorok, posel Boží, a zejména jako muž, kterého mnohé taríqy považují za mystika, který měl esoterní vědění o věcech, které jsou nezasvěceným skryty. Cílem této práce není Muhammadův životopis. Zde jde o milníky, zážitky, které ovlivnily život Muhammada a posléze o jeho činy, výroky a vzory chování, které ovlivnily všechny jeho stoupence (tedy mimo jiné jak ortodoxní sunnitské muslimy, tak i súfíje). V závěru práce se pokusím zhodnotit, zda je Muhammad opravdu dokonalým muslimem pro obě zmíněné strany. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 287453 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Muhammad cze
dc.subject Prorok cze
dc.subject Mystika cze
dc.subject Korán cze
dc.subject Muhammad eng
dc.subject Prophet eng
dc.subject Mysticism eng
dc.subject Qur'an eng
dc.title Prorok Muhammad jako předobraz dokonalého muslima v islámské mystice cze
dc.title.alternative Prophet Muhammad as prototype of Ideal Muslim in Islamic Mysticism eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Lisý, Štěpán cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Work "Prophet Muhammad as a prototype of the perfect Muslim in Islamic mysticism," is trying to descriptively describe why and how the founder of Islam is taken as a model not only for the orthodox Sunni Islam, but for the mystical direction of Islam, tasawwuf. In this work, the Muhammad is seen as a man, the prophet, the messenger of God, and especially as a man whom many taríqa consider the mystic who had esoteric knowledge about things that are hidden from the uninitiated. The aim of this work is not Muhammad's biography. The work deals with a milestone, experiences, that influenced the life of Muhammad and later with his actions, statements and behavior patterns that have affected all of his followers (ie including both orthodox Sunni Muslims as well as Sufi). In conclusion I will try to assess whether Muhammad is really a perfect Muslim for both sides mentioned. eng
dc.description.department Katedra religionistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27506 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 18156 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account