Vliv druhu povrchu substrátu na přilnavost a korozní odolnost lepidel ve stavbě karoserií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokůpek, Luboš cze
dc.contributor.author Schiffmann, Tomáš
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:17Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:17Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47440
dc.description.abstract Tato bakalářská práce byla vytvořena jako literární rešerše na téma vliv druhu substrátu na přilnavost a korozní odolnost lepidel ve stavbě karoserií. Věnuje se přípravě lepidel před nanášením v praxi, technologii úpravy a přípravy povrchů plechů. Jsou zde popsány technologické postupy lepení i postupy při výrobě antikorozních povlaků. V experimentální části je testována pevnost vybraných lepidel na používaných povrchových úpravách plechů před a po korozi. Výsledky jednotlivých zkoušek byly porovnány. cze
dc.format D27127 cze
dc.format.extent 2667931 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.6.2022 cze
dc.subject adheze cze
dc.subject adherend cze
dc.subject lepidlo cze
dc.subject plech cze
dc.subject vytvrzování cze
dc.subject povrch cze
dc.subject adhesion eng
dc.subject adherent eng
dc.subject adhesive eng
dc.subject sheet of tin eng
dc.subject curing eng
dc.subject surface eng
dc.title Vliv druhu povrchu substrátu na přilnavost a korozní odolnost lepidel ve stavbě karoserií cze
dc.title.alternative Effect of substrate on the type of surface adhesion and corrosion resistance of adhesives in body building eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work was created as a literary background research. It is themed influence of a substrate type on adhesion and corrosion resistance of adhesives in the construction of bodies. It is devoted to preparation of adhesives before applying in practice, technology of adjustion and preparation of the surface of sheets of tin. Technological procedures of bonding and procedures of creation of anticorrosion surface are both described here. In the experimental part is tested the strenght of chosen adhesives on used surface adjustements of sheets of tin before and after corrosion. The results were in the end compared. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27127 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalář přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 17977 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account