Infekce Chlamydia trachomatis, laboratorní diagnostika a prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sleha, Radek cze
dc.contributor.author Plašilová, Lenka
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:15Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:15Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47435
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá gramnegativní bakterií Chlamydia trachomatis, která je nejčastějším původcem sexuálně přenosných onemocnění u lidí. Pozornost je věnována charakterizaci bakterie, kde je popsán její unikátní životní cyklus. V práci jsou dále shrnuty dostupné informace o výskytu a onemocněních, která uvedené agens vyvolává. Současně jsou zmíněny diagnostické metody, možnosti terapie a prevence. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 877138 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Chlamydia trachomatis cze
dc.subject chlamydiové infekce cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject terapie cze
dc.subject chlamydial infection eng
dc.subject diagnosis eng
dc.subject therapy eng
dc.title Infekce Chlamydia trachomatis, laboratorní diagnostika a prevence cze
dc.title.alternative Chlamydia trachomatis infections, diagnosis and prevention eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with gram-negative bacterium Chlamydia trachomatis which is the most common agents of sexually transmitted human diseases. Attention is paid also to bacterial characteristics which are summed up in the chapters Morphology and Pathogenesis. The work summarizes available information on diseases caused by this bacterium. Thesis also mentions diagnostic methods, therapy and prevention. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27286 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 18483 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account