Úloha interleukinů při rozvoji nádorového bujení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slováková, Marcela cze
dc.contributor.author Nguyen, Thuy
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:13Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47427
dc.description.abstract Tato práce se zabývá interleukiny a je jich úlohou při nádorovém bujení. V první části je práce zaměřena na členění cytokinů, druhy jejich receptorů a nejčastější signalizační dráhy. V další části práce je stručně popsána imunologie nádorového bujení – vznik nádoru a rozpoznávání nádoru imunitním systémem. Poslední část práce obsahuje základní informace a zároveň nejnovější poznatky z klinické praxe, tato část se zabývá nejvíce diskutovanými interleukiny: IL-1, IL-2, IL-4, IL-8, IL-12, IL-17. cze
dc.format 36 s. cze
dc.format.extent 882544 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject cytokiny cze
dc.subject interleukiny cze
dc.subject signální dráha cze
dc.subject imunitní systém cze
dc.subject nádorové bujení cze
dc.subject metastáze cze
dc.subject cytokines eng
dc.subject interleukins eng
dc.subject signalling pathway eng
dc.subject immune system eng
dc.subject tumor growth eng
dc.subject metastasis eng
dc.title Úloha interleukinů při rozvoji nádorového bujení cze
dc.title.alternative Role of interleukins in cancer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with interleukins and their roles in cancer. The first part of the work is focused on classification of cytokines, their receptors and the most common signalling pathways. In the next part there is shortly described the immunology of tumor growth – tumor formation and its recognition by immune system. The last part of the work contains basic information and the latest findings from clinic, this part deal s with the most discussed interleukins: IL-1, IL-2, IL-4, IL-8, IL-12, IL-17. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27284 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta bakalářské práce 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci cze
dc.identifier.stag 18477 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account