Hodnocení včelích produktů pomocí NMR spektroskopie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Aleš
dc.contributor.author Zelená, Miroslava
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:11Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47418
dc.description.abstract Pomocí 1H a 13C NMR spektroskopie a GC-MS technik bylo hodnoceno 32 vzorků medů. U těchto medů byl určen pomocí specifických signálů jejich botanický a geografický původ. Dále byla odhalena přítomnost 5-(hydroxymethyl)furfuralu ve všech komerčních vzorcích v míře často vyšší než je povoleno normou. Ve čtyřech vzorcích medu byl detekován herbicid ethofumesat. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 2224873 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject medy cze
dc.subject botanické původy cze
dc.subject geografické původy cze
dc.subject NMR spektroskopie cze
dc.subject GC-MS cze
dc.subject cizorodé látky cze
dc.subject honeys eng
dc.subject botanical origin eng
dc.subject geographical origin eng
dc.subject NMR spectroscopy eng
dc.subject GC-MS eng
dc.subject foreign species eng
dc.title Hodnocení včelích produktů pomocí NMR spektroskopie cze
dc.title.alternative Reviews for bee products using NMR spectroscopy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated Using 1H a 13C NMR spektroscopy and GC-MS techniques 32 samples of honey were studied and evaluated. In this series of honey samples, botanical as well as geographical origin was determined. The presence of foreign species, 5-(hydroxymethyl)furfural in amount bigger than is allowed by Czech regulations. In four samples, herbicide ethofumesate has been detected. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27343 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 18531 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account