J. A. Komenský v dílech českých filosofů 1. pol. 20. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schifferová, Věra
dc.contributor.author Baťová, Ela
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:09Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:09Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47410
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměří k problematice výkladu J. A . Komenského v dílech významných českých filosofů 1. poloviny 20. století, zvláště na Josefa Tvrdého, Františka Drtinu a Emanuela Rádla. Cílem práce je ukázat proměny hodnocení myslitelského odkazu Komenského v kontextu vlastní filosofie uvedených českých myslitelů. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 2147234 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Komenský cze
dc.subject interpretace cze
dc.subject Rádl cze
dc.subject Tvrdý cze
dc.subject Drtina cze
dc.subject Comenius eng
dc.subject interpretation eng
dc.title J. A. Komenský v dílech českých filosofů 1. pol. 20. století cze
dc.title.alternative J.A. Comenius in the works of Czech philosophers 1st half of the 20th century eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Prázný, Aleš
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the issue of interpretation J. A. Comenius in the works of important philosophers of the first Czech half of the 20th century, particularly in the Josef Tvrdý, František Drtina and Emanuel Rádl. The aim is to show the transformation from the reference intellectual Comenius own philosophy in the context of these Czech thinkers. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27221 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 14226 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account