Laboratorní vyšetření při sledování průběhu a léčby onemocnění štítné žlázy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žáková, Pavla cze
dc.contributor.author Chadimová, Kateřina
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:06Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47401
dc.description.abstract Onemocnění štítné žlázy patří často mezi onemocnění závažná. Z pohledu základního rozdělení těchto onemocnění se může jednat zejména o zánětlivé onemocnění štítné žlázy, karcinom, nemoc ze snížené produkce hormonů štítné žlázy, nebo naopak ze zvýšené produkce hormonů štítné žlázy. V průběhu 20. století došlo k velkému pokroku v oblasti diagnostických a zobrazovacích metod. Právě laboratorní vyšetření při sledování průběhu a léčby onemocnění štítné žlázy je hlavním tématem této práce. Vedoucí úlohu hrají citlivé imunochemické metody používané pro stanovení hormonů štítné žlázy a hormonů, které její činnost ovlivňují. Vzhledem k možnému autoimunitnímu základu některých onemocnění štítné žlázy je velmi aktuální problematika stanovení autoprotilátek proti tyreoglobulinu, tyreoidální peroxidase či proti receptoru pro tyreotropin. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 584602 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject štítná žláza cze
dc.subject tyroxin cze
dc.subject trijodtyronin cze
dc.subject hypothyreosa cze
dc.subject hyperthyreosa cze
dc.subject thyroid eng
dc.subject thyroxine eng
dc.subject triiodothyronine eng
dc.subject hypothyreosa eng
dc.subject hyperthyreosa eng
dc.title Laboratorní vyšetření při sledování průběhu a léčby onemocnění štítné žlázy cze
dc.title.alternative Laboratory examination for monitoring of progress and therapy of thyroid gland diseases eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Diseases of the thyroid gland are often fatal disease between. From the point of view of the basic distribution of these diseases may include, in particular, of the inflammatory diseases of the thyroid gland, cancer, disease of the reduced production of hormones of the thyroid gland, or vice versa, from the increased production of thyroid hormone. In the course of the 20. century to the great progress in the field of diagnostic and imaging techniques. Just laboratory investigations in the monitoring of the progress and treatment of disease of the thyroid gland is the main theme of this work. The leading role played by immunochemical methods used for sensitive determination of hormones of the thyroid and hormones, which affect its activities. In view of the possible basis of certain diseases to auto of the thyroid gland is a very current issue of determination of autoprotilátek against tyreoglobulinu, tyreoidální peroxidase or against the receptor for the tyreotropin. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27297 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 18459 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account