Služby poskytované zákazníkům jako součást hodnoty pro zákazníka ve vybraném autoservisu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Zuzana cze
dc.contributor.author Suchý, Jan
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:06Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47398
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou služeb poskytovaných zákazníkům, jako součást hodnoty pro zákazníka. Práce popisuje samotnou hodnotu pro zákazníka, vysvětluje tento pojem a přibližuje modely hodnoty pro zákazníka. Dále definuje jednotlivé atributy hodnoty pro zákazníka a to přínosy a náklady vnímané zákazníkem. Druhá část práce se věnuje službám, které tvoří hodnotu pro zákazníka, ty jsou rozděleny podle časovému vztahu k prodeji na služby před prodejem, služby při prodeji a nakonec služby po prodeji. Třetí část je složena z výzkumu služeb v Autostyl s.r.o.. cze
dc.format cze
dc.format.extent 818700 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Hodnota pro zákazníka cze
dc.subject model hodnoty pro zákazníka cze
dc.subject atributy hodnoty pro zákazníka cze
dc.subject služby cze
dc.subject Customer value cze
dc.subject customer value model cze
dc.subject attributes of customer value cze
dc.subject services cze
dc.title Služby poskytované zákazníkům jako součást hodnoty pro zákazníka ve vybraném autoservisu cze
dc.title.alternative Services provided to customers as part of the customer value eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Bechelor?s work deals with customer service as part of customer value. The project describes the value for the customer, explains the concept of models and approaches to customer value. It also defines the various attributes of customer value and benefits and costs perceived by the customer. The second part describes services that create value for customers, they are split to time relating to the sale of services from sales, services sales, and finally after-sales service. The third part consists of research services Autostyl Ltd.. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Kolik zákazníků bylo osloveno v dotazníkovém šetření? Jakou technikou jste vybíral respondenty v autoservisech? Myslíte si, že výsledky výzkumu jsou reprezentativní? Při výzkumu jste se soustředil zejména na spokojenost zákazníků se službami samotnými. Proč jste nezahrnul do výzkumu i vliv dalších aspektů (např. image firmy, předprodejní služby), které máte popsané v teoretické části práce? Student otázky zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 15396 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account