Nápisy okresu Kolín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Teplý, Jaroslav cze
dc.contributor.author Kutil, Jiří
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:06Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47397
dc.description.abstract Práce je zaměřena na vytvoření soupisu epigrafických památek kolínského okresu. Katalogizovány a popsány jsou ty epigrafické památky, které spadají dobou svého vzniku do doby před rokem 1850. V katalogu jsou zařazeny, i dnes již nedochované nápisové památky, pokud se o nich zachovaly nějaké zmínky v archivních pramenech nebo v tištěné literatuře. cze
dc.format 422 s. cze
dc.format.extent 21564370 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject epigrafika cze
dc.subject písmo cze
dc.subject sakrální památky cze
dc.subject profánní památky cze
dc.subject heraldika cze
dc.subject sochy cze
dc.subject epigraphy eng
dc.subject calligraphy eng
dc.subject sacral monuments eng
dc.subject profane monuments eng
dc.subject heraldry eng
dc.subject statue eng
dc.title Nápisy okresu Kolín cze
dc.title.alternative Epigraphic Monuments of the Kolín Region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šebek, František cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The work focuses on creating a list of epigraphic landmarks in the district of Kolín. The epigraphic landmarks which have their origin before 1850 are described and catalogued. In the catalogue there are mentioned even the unextented epigraphical landmarks of which references can be found either in historical resources or in printed literature. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Péče o kulturní dědictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27362 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 17057 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account