Problematika těžby hnědého uhlí v severočeské uhelné pánvi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jiránková, Hana cze
dc.contributor.author Novotný, Jaroslav
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:41:57Z
dc.date.available 2012-09-14T04:41:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47367
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá otázkou těžby hnědého uhlí v severočeské uhelné pánvi. První kapitola se věnuje především regionální a historické charakteristice Ústeckého kraje, pro nějž je výskyt a těžba hnědého uhlí v několika hlediscích určující. V druhé kapitole je popsán současný stav a vliv těžby zejména ve vztahu k problematice územních ekologických limitů těžby uhlí v severních Čechách. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 3431219 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject severočeská uhelná pánev cze
dc.subject těžba cze
dc.subject hnědé uhlí cze
dc.subject územní ekologické limity cze
dc.subject Ústecký kraj cze
dc.subject north bohemian coal basin eng
dc.subject mining eng
dc.subject brown coal eng
dc.subject ecological territorial limits eng
dc.subject Ústí region eng
dc.title Problematika těžby hnědého uhlí v severočeské uhelné pánvi cze
dc.title.alternative The issue of brown coal mining in north bohemian coal basin eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the issue of brown coal mining in the North Bohemian Coal Basin. In first chapter it focuses primarily on regional and historical characteristics of the Usti Region, for which the occurrence and mining of brown coal is determining in several aspects. The second chapter points at the current situation and impact of mining especially concerning the ecological territorial limits for coal mining in Northern Bohemia. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27101 cze
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchač seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděl dotazy komise. Bilance pro a proti prolomení limitů pro těžbu hnědého uhlí v severočeské uhelné pánvi. Jaká nová odvětví se rozvíjejí v Krušnohoří? Časový horizont studie. Existuje jiná ekonomická alternativa za hnědé uhlí? Souvisí práce s Letní školou? cze
dc.identifier.stag 17704 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account