Hodnocení změn koryta řeky na základě historických geografických dat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brunclík, Tomáš cze
dc.contributor.author Černá, Denisa
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:41:57Z
dc.date.available 2012-09-14T04:41:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47366
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o využití geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země a historických map při hodnocení změn koryta toku řeky. V práci jsou uvedeny některé typy dat DPZ a přístrojů vhodných k mapování vody. Jsou zde také zmíněna historická data, jejich vytvoření a zpracování. Součástí bakalářské práce je praktická část zaměřená na analýzu toku řeky Labe. cze
dc.format 35 s. cze
dc.format.extent 2793718 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject dálkový průzkum Země cze
dc.subject GIS cze
dc.subject hodnocení dat cze
dc.subject mapování cze
dc.subject historická data cze
dc.subject remote sensing cze
dc.subject evaluation of data eng
dc.subject mapping eng
dc.subject historical data eng
dc.title Hodnocení změn koryta řeky na základě historických geografických dat cze
dc.title.alternative Evaluation of changes in the river bed on the basis of historical geographic data eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis discusses the use of geographic information systems, remote sensing and historical maps in the evaluation of changes in river channel. The thesis contained some data types and remote sensing devices suitable for mapping of water. There are also mentioned historical data, their creation and processing. The thesis is focused on the practical analysis of the river Elbe. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27081 cze
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy komise. Formální věc (odkazy v kulaté závorce). Odkazy se nedávají do obrázků. Zpracovávání starých map. cze
dc.identifier.stag 17810 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account