Štandardizácia v oblasti inkjetovej tlače

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otáhalová, Lenka
dc.contributor.author Bielik, Richard
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:41:52Z
dc.date.available 2012-09-14T04:41:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47353
dc.description.abstract Štandardizácia dnes zasahuje do každej oblasti a inkjetová tlač nie je výnimkou. Táto bakalárska práca sa zaoberá zmapovaním dostupných štandardov dôležitých pre hodnotenie kvality výtlačkov z pohľadu profesionálneho aj bežného užívateľa. Sú to predovšetkým výťažnosť tlačových zásobníkov, rýchlosť tlače, zasychanie tlače a archívna stálosť. V záverečnej časti práce sú uvedené aj dôležité štandardy pre polygrafi u v oblasti predtlačovej prípravy, ktoré využívajú inkjetovú tlač pre nátlač a kontrolný výtlačok. Jednotlivé hodnotené parametre spolu s príslušnými štandardami boli zoradené chronologicky tak, ako sú potrebné. Od všeobecných vlastností zariadení a komponentov cez tlač až po hodnotenie vlastností samotného výtlačku. Z rešerše vyplynulo, že hodnotením niektorých vlastností sa zaoberá viacero štandardov, ktoré daný parameter hodnotia rôzne a pri výsledkoch je teda nutné udávať aj použitý štandard a v závere sú jednotlivé štandardy porovnané. Ďalej bolo zistené, že stále neexistuje dostatočný štandard, ktorý by charakterizoval inkjetovú tlač kolorimetricky, podobným spôsobom ako je charakterizovaný napr. ofset štandardom ISO 12647-2. slo
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 1840270 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.6.2022 cze
dc.subject inkjet printing eng
dc.subject standardization eng
dc.subject evaluation methods eng
dc.subject inkjetová tlač slo
dc.subject štandardizácia slo
dc.subject hodnotiace metódy slo
dc.title Štandardizácia v oblasti inkjetovej tlače slo
dc.title.alternative Standards in inkjet printing eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated Today, standardization reaches into every section and inkjet printing is not an exception. This bachelor thesis overviews standardization of parametres that are important for evaluation of inkjet print quality from both the professional and the common user point of view. The parameters mainly include ink cartridge yield, printing speed, ink drying time and print stability. At the end of this thesis are the most important standards that employ inkjet for proofi ng and validation prind are also included. The evaluated parameters with the relevant standards were ordered according to their importance of application in graphic arts from these describing general characteristics of the devices and its components through the printing process to these that evaluate properties of the hard copy. The survey showed that some properties are described in more than just one standard, whereas the test methods vary thus showing the need to indicate the test method employed together with the results. A brief comparison of the diffent test methods is presented in the conclusions. The research further reveals that there is still not a standard that would characterize the inkjet printing in such way as does for example the ISO 12647-2 standard in the fi eld of ofset lithography printing. eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27159 cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence Prof.Ing. Petr Kalenda, CSc. - Může student v krátkosti shrnout význam této práce? Jak dlouho vydrží současné tiskové produkce? Ing. Tomaš Syrový, Ph.D. - Jakým způsobem se měří rychlost tisku? Ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D. - Na jakém základě se měří tepelná odolnost tisku? doc.Ing. Michal Veselý, CSc. - Jakým způsobem se testuje stabilita? Konkrétní způsoby testování. cze
dc.identifier.stag 18285 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account