Rozlišení druhů lesního porostu pomocí dálkového průzkumu Země

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brunclík, Tomáš cze
dc.contributor.author Vojtek, Petr
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:41:52Z
dc.date.available 2012-09-14T04:41:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47352
dc.description.abstract Tato práce se věnuje možnostem rozlišování druhů lesního porostu pomocí dat z dálkového průzkumu Země. Práce dále uvádí některé družicové senzory snímající zemský povrch a vegetační indexy, které jsou vhodné pro zkoumání vegetace. V praktické části je ve vybrané lokalitě vyzkoušena konkrétní metoda pro rozlišení druhů lesního porostu. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 2167077 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject dálkový průzkum Země cze
dc.subject vegetační index cze
dc.subject družicové senzory cze
dc.subject klasifikace dat DPZ cze
dc.subject remote sensing eng
dc.subject vegetation indexes eng
dc.subject satellite sensor eng
dc.subject classification of remote sensing data eng
dc.title Rozlišení druhů lesního porostu pomocí dálkového průzkumu Země cze
dc.title.alternative Determining forest cover types by remote sensing eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work is devoted to the possibilities of determining forest types using data from remote sensing. The paper further features some satellite sensors for sensing the Earth's surface and vegetation indexes, which are suitable for vegetation examination. In the experimental part, the selected area is tested by using specific method to determine forest cover types. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27103 cze
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchač seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděl dotazy komise. Formální stránka - označování rovnic, kapitol. Praktická část bakalářské práce, porovnání s leteckým snímkem. Využití práce v praxi. Archeologická naleziště. cze
dc.identifier.stag 17824 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account