Nátěry dřevěných fasád

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veselý, David cze
dc.contributor.author Matysek, Lukáš
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:41:51Z
dc.date.available 2012-09-14T04:41:51Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47351
dc.description.abstract V této bakalářské práci byla prostudována tématika dřeva a způsobů jeho povrchové ochrany. V úvodu je přehled stavby dřeva a druhy dřev. Následují fyzikální jevy působící na dřevěné fasády a jejich přirozené degradace. Hlavní část je věnovaná chemické povrchové úpravě dřev se stručným popisem jednotlivých pojiv. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 591054 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.6.2022 cze
dc.subject dřevěná fasáda cze
dc.subject nátěrová hmota cze
dc.subject dřevo cze
dc.subject nátěr cze
dc.subject úprava cze
dc.subject wood fases eng
dc.subject coating material eng
dc.subject wood eng
dc.subject coat eng
dc.subject adjustment eng
dc.title Nátěry dřevěných fasád cze
dc.title.alternative Paints of wood Fases eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated In this work was studied literature of wood and method´s his surface protecton. In the introduction is wiev about woodbulding and of wood type´s. Next is physical´s effect´s which is applied on wood fases and their narural degradation. Genreral part is devoted to chemical surface editing of wood. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27123 cze
dc.thesis.degree-program Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.description.defence Bakalář seznámil komisi s výsledky dosaženými při řešení bakalářské práce. Komise se seznámila s posudkem vedoucího bakalářské práce. Po prezentaci bakalář zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 17686 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account