Organizace městské hromadné dopravy při uzavírce v Olomouci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Přidal, Jan
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:45:23Z
dc.date.available 2012-07-15T22:45:23Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46647
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je navrhnout konkrétní opatření v organizaci městské hromadné dopravy v Olomouci, a to při uzavírce Litovelské ulice. Důraz je kladen na úpravy v provozu, které jsou důležité pro cestující. Řešeny jsou proto změny linkového vedení a změny v provozu na dotčených linkách. V práci je rovněž navržen koncept náhradní autobusové dopravy.
dc.format 73 s.
dc.format.extent 2296630 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject linky cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject náhradní autobusová doprava cze
dc.subject objížďky cze
dc.subject spoje cze
dc.subject uzavírky cze
dc.subject lines eng
dc.subject city public mass transit eng
dc.subject substitute bus transit eng
dc.subject diversion eng
dc.subject connection eng
dc.subject closure eng
dc.title Organizace městské hromadné dopravy při uzavírce v Olomouci cze
dc.title.alternative Organization of city public mass transit during a closure in the city of Olomouc eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is to propose specific measures for the organization of city public mass transit during the closure of Litovelská Street. The emphasis is laid on the traffic adjustments important for the passengers. As a result, certain route and operational changes in the affected lines are solved. The thesis also includes the proposal of the concept of substitute bus transit. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26354
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zdárně odpovídal na dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 18375 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account