Operace pro nestability CMC kloubu palce ruky, přínos na zkvalitnění života jedince

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilný, Jaroslav cze
dc.contributor.author Zamazalová, Petra
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:45:20Z
dc.date.available 2012-07-15T22:45:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46637
dc.description.abstract Teoretická část se komplexně zabývá problematikou nestabilit karpometakarpálního kloubu palce ruky. Popisuje, v jaké míře tato patologie ovlivňuje funkčnost ruky a jakým způsobem ovlivňuje kvalitu života. Dále uvádí škálu možných intervencí, kterými lze tento problém řešit. Výzkumná část se skládá z analýzy výsledků, získaných pomocí dotazníkového šetření. cze
dc.format 112 s. cze
dc.format.extent 3101305 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject nestabilita cze
dc.subject rizartróza cze
dc.subject operace cze
dc.subject DASH cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject instability eng
dc.subject rhizarthrosis eng
dc.subject surgery eng
dc.subject quality of life eng
dc.title Operace pro nestability CMC kloubu palce ruky, přínos na zkvalitnění života jedince cze
dc.title.alternative Surgery for the instability of the CMC joint of a thumb, plus the contribution toward the improvement of an individual's quality of life eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběna, Petr cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The theoretical komponent deals with the complexities of the issues of the instabilities of a carpometacarpal (CMC) joint of a thumb. It describes at what point this pathology affects the function of a hand as well as the way the condition impacts on the quality of life of the sufferer. It also presents a variety of possible interventions which can address the problem. The exploratory element consists of an analysis of the results acquired by a questionnaire survey. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26926
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké by mohly být důvody častějšího výskytu nestability CMC kloubu palce ruky u žen? 2. U kterých povolání a proč je častější výskyt nestabilit a artróz CMC kloubu palce? 1 Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 17481 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account