Univerzity třetího věku - Teorie a praxe

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Paulovič, Jaroslav cze
dc.contributor.author Pazderová, Lucie
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:45:17Z
dc.date.available 2012-07-15T22:45:17Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46629
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je Univerzity třetího věku - Teorie a praxe. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část vychází především z poznatků z odborné literatury a má za úkol přiblížit problematiku stáří jako fenoménu současné společnosti, definovat, co znamená pojem celoživotní vzdělávání, a více se zaměřit na oblast vzdělávání seniorů. Empirická část je založena na průzkumu postojů studentů a kontaktních osob v konzultačním středisku VU3V v Týnci nad Sázavou a zjišťování názoru veřejnosti. Cílem práce je především zjistit, co účastníky motivuje ke studiu na VU3V, jestli jsou kontaktní osoby spokojeny se situací a průběhem tohoto projektu a z jakých důvodů se dotazovaní lidé z veřejnosti nepřihlásili ke studiu. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 985135 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject senioři cze
dc.subject vzdělávání seniorů cze
dc.subject gerontopedagogika cze
dc.subject konzultační středisko cze
dc.subject seniors eng
dc.subject senior education eng
dc.subject gerontopedagogy eng
dc.subject consulting center eng
dc.title Univerzity třetího věku - Teorie a praxe cze
dc.title.alternative Universities of the Third Age - Theory and Practice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pabian, Petr cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The topic of the Bachelor thesis is The University of the Third Age - theory and practice. The thesis is divided into the theoretical and empirical part. The theoretical part is mainly based on the knowledge of the specialized literature. And it is supposed to describe the issues of the age as the phenomenon of the current society, as well as define what the term "The whole life education" means and focus more on the part of the seniors education. The empirical part is based on the students and contact persons attitude research of the education into the consulting center VU3V in Tynec nad Sazavou and look into the opinions of the public. The primary aim of the Bachelor thesis is to discover what motivates the participants to study at VU3V, if the contact persons are satisfied with the situation and process of this project and what reasons led the asked people not to apply for the study. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Komunitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D26833 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 17571 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet