Marketingová komunikace hotelu IMOS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaculík, Josef cze
dc.contributor.author Kernová, Nikola
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:45:14Z
dc.date.available 2012-07-15T22:45:14Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46618
dc.description.abstract Tato práce má za cíl zhodnotit současnou úroveň marketingové komunikace v konkrétním hotelu a na základě analýzy zhodnotit a navrhnout možnosti řešení a zlepšení této komunikace, případně doporučení změn tak, aby hotel dosahoval lepších obchodních výsledků. Struktura práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se nachází seznámení s důležitými pojmy, které se týkají daného tématu. Popisuje co je to marketing, marketingová komunikace a jednotlivé nástroje marketingového komunikačního mixu. Praktická část představuje vybraný podnik - hotel IMOS. Dále je analyzována současná komunikační aktivita a nástroje hotelu. Závěrečná část obsahuje zhodnocení a možné návrhy na vylepšení současné marketingové komunikace hotelu. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 5556022 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject marketing cze
dc.subject marketingová komunikace cze
dc.subject marketingový komunikační mix cze
dc.subject reklama cze
dc.subject osobní prodej cze
dc.subject vztahy s veřejností cze
dc.subject přímý marketing cze
dc.subject podpora prodeje cze
dc.subject e-marketing cze
dc.subject marketing eng
dc.subject marketing comunication eng
dc.subject marketing comunication mix eng
dc.subject advertising eng
dc.subject personal selling eng
dc.subject public relations eng
dc.subject direct marketing eng
dc.subject sales promotion eng
dc.subject e-marketing eng
dc.title Marketingová komunikace hotelu IMOS cze
dc.title.alternative Marketing communication of hotel IMOS eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janeček, Zbyněk cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work evaluaces the current level of marketing comunication in specific hotel and by means of analysis to evaluate and suggest possible soulutions and improvement of this comunication or recommend some changes so the hotel would performed better in the future business results. The work is devided into a theoretical and practical parts. The theoretical part is familiar with some important concepts related to the topic. It describes what marketing, marketing comunication and the various tools of marketing communication mix are. The practical part describes chosen comapny - hotel IMOS. Futhermore, it analyzes the current activity and comunications tools of the hotel. The final part includes evaluation and suggestions for improvement of current marketing comunications of the hotel. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D26127 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem diplomové práce. Tato práce má za cíl zhodnotit současnou úroveň marketingové komunikace v konkrétním hotelu a na základě analýzy zhodnotit a navrhnout možnosti řešení a zlepšení této komunikace, případně doporučení změn tak, aby hotel dosahoval lepších obchodních výsledků. Struktura práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se nachází seznámení s důležitými pojmy, které se týkají daného tématu. Popisuje co je to marketing, marketingová komunikace a jednotlivé nástroje marketingového komunikačního mixu. Praktická část představuje vybraný podnik - hotel IMOS. Dále je analyzována současná komunikační aktivita a nástroje hotelu. Závěrečná část obsahuje zhodnocení a možné návrhy na vylepšení současné marketingové komunikace hotelu. Studentka odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem: 1. Charakterizujte znalostní požadavky manažera IMOS hotelových služeb (generálního manažera). 2. Uveďte kritéria segmentace uživatelů služeb. 3. Jaký podíl na celkových prodejích rezervací tvoří digitální média? 4. Které faktory determinují komerčně úspěšný, resp. neúspěšný model marketingově komunikačního mixu? cze
dc.identifier.stag 16979 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account