Elektroanalytické chování folátů a látek souvisejících

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Ladislav cze
dc.contributor.author Bandžuchová, Lenka
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:45:12Z
dc.date.available 2012-07-15T22:45:12Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46613
dc.description.abstract V této disertační práci bylo studováno a popsáno voltametrické chování folátů (kyseliny listové, leukovorinu a metotrexátu) a látek, které metabolismus folátů ovlivňují (hydroxokobalamin a riboflavin) s využitím rtuťovým meniskem modifilované a leštěné stříbrné pevné amalgámové elektrody. cze
dc.format 132 s. + teze cze
dc.format.extent 2089732 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject riboflavin ceng
dc.subject voltametrie cze
dc.subject stříbrná pevná amalgámová elektroda cze
dc.subject AgSAE cze
dc.subject visící rtuťová kapková elektroda cze
dc.subject HMDE cze
dc.subject kyselina listová cze
dc.subject leukovorin cze
dc.subject metotrexát cze
dc.subject riboflavin cze
dc.subject hydroxokobalamin cze
dc.subject hanging mercury drop electrode cze
dc.subject leucovorin cze
dc.subject voltammetry eng
dc.subject silver solid amalgam electrode eng
dc.subject folic acid eng
dc.subject methotrexate eng
dc.subject hydroxocobalamin eng
dc.title Elektroanalytické chování folátů a látek souvisejících cze
dc.title.alternative Electroanalytical behavior of folates and related substances eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Heyrovský, Michael cze
dc.contributor.referee Šucman, Emanuel cze
dc.contributor.referee Zima, Jiří cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The voltammetric behavior of folates (folic acid, leucovorin and methotrexate) and related substances (hydroxocobalamin and riboflavin) on mercury meniscus modified and polished silver solid amalgam electrode has been investigated and described in this PhD Thesis. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Environmentální inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D25687
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 18823 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account