Co přináší podniku zavedení a pravidelná obnova certifikace ISO.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zahrádka, Jaromír cze
dc.contributor.author Orbanová, Lucie
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:43Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46523
dc.description.abstract Diplomová práce se zmiňuje o historii managementu kvality a environmentálního managementu a popisuje jejich základní koncepce. Práce blíže pojednává o získání a obnově certifikátu podle normy ISO 9001 pro systém managementu kvality a podle normy ISO 14001 pro systém environmentálního managementu a snaží se identifikovat pozitiva i negativa efektivního systému managementu kvality a environmentu. Poslední kapitola stručně charakterizuje společnost Kolmetal s. r. o., popisuje její procesy podle požadavků normy ISO 9001, průběh samotné certifikace a její přínosy pro společnost. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 1285547 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject environment cze
dc.subject ISO cze
dc.subject certifikace cze
dc.subject audit cze
dc.subject QMS cze
dc.subject EMS cze
dc.subject přínosy cze
dc.subject EMS cze
dc.subject quality eng
dc.subject environment eng
dc.subject ISO eng
dc.subject certification eng
dc.subject audit eng
dc.subject QMS eng
dc.subject benefits eng
dc.title Co přináší podniku zavedení a pravidelná obnova certifikace ISO. cze
dc.title.alternative What the Implementation and Regular Renewal of ISO Certification Brings to a Company. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šenec, Alexandr cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This diploma work refers to the history of quality management and environmental management and describes their basic concepts. The work is closely focused on the implementation and renewal of a certificate according to ISO 9001 for quality management system and ISO 14001 for environmental management system and tries to identify positive and negative aspects of effective quality and environmental management system. The last chapter describes the processes of the company Kolmetal s. r. o. according to standard ISO 9001, certification process itself and its benefits for the company. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25886
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka komisi seznámila s cíli práce a se závěry ke kterým dospěla zpracováním diplomové práce. Během obhajoby studentka odpověděla na následující otázky: 1. Jak dalece zatěžuje zavedení a pravidelná obnova certifikátů ISO management podniků? 2. Charakterizujte blíže firmu Komental s.r.o. a její ekonomické výsledky. 3. Jak se podniku daří "skloubit" liniově štábní organizační strukturu podniku s procesním modelem systému managementu jakosti? 4. V čl. 4.8 uvádíte, že ISO mají ve firmě na starosti tři členové vedení podniku a jedna osoba z řad zaměstnanců. Jaká je tedy úloha představitele vedení pro jakost? cze
dc.identifier.stag 16890 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account