Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a role Probační a mediační služby na Rychnovsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veteška, Jaroslav cze
dc.contributor.author Jelínek, Tomáš
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:34Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:34Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46497
dc.description.abstract Práce se zabývá činností Probační a mediační služby České republiky v Rychnově nad Kněžnou se zaměřením na podmíněné propuštění, dohled a alternativní tresty. Hlavním tématem je Probační a mediační služba, její historický vývoj, charakteristika a principy, odlišnosti probace v jiných evropských zemích, a neposlední řadě také právním ukotvením jejich činností. cze
dc.format 101 s. cze
dc.format.extent 758500 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.3.2013 cze
dc.subject Probační a mediační služba České republiky cze
dc.subject alternativní tresty cze
dc.subject probace cze
dc.subject parole cze
dc.subject obecně prospěšné práce cze
dc.subject Probation and Mediation service in Czech Republic eng
dc.subject alternative punishements eng
dc.subject parole eng
dc.subject community service eng
dc.title Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a role Probační a mediační služby na Rychnovsku cze
dc.title.alternative Conditional Release from Prison and the Role of the Probation and Mediation Service in Rychnov Region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Ilona cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Thesis is aimed to Probation and Mediation service in Czech Republic, Rychnov nad Kněžnou with special interest to condition release, surveillance and alternative punishment. Main theme is Probation and Mediation service, its historical development, characteristics and principles, differences of probation service in other European countries and last but not least the legal anchor of their activities. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25795
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 15836 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account