Zobrazování fraktálů v komplexní rovině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veselý, Petr cze
dc.contributor.author Čermák, Petr
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:33Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46491
dc.description.abstract Začátek práce obsahuje úvod do základní problematiky fraktálů, jsou zde obecně popsány některé základní typy fraktálů a pojmy a definice s nimi související. Dále se práce zabývá výhradně fraktály v komplexní rovině. Zde jsou detailně popsány rovnice a způsoby výpočtu nejznámějších fraktálů v komplexní rovině, dále jsou popsány metody vykreslování těchto fraktálů a na závěr této části je vysvětleno, jak výsledné hodnoty obarvit. Druhá část práce se zabývá implementací vlastní aplikace pro zobrazování fraktálů v komplexní rovině a je zde popsáno, jak pro tuto aplikaci vytvářet dodatečné pluginy. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 12889500 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject fraktály cze
dc.subject počítačová grafika cze
dc.subject programování cze
dc.subject Java cze
dc.subject fractals eng
dc.subject computer graphics eng
dc.subject programming eng
dc.title Zobrazování fraktálů v komplexní rovině cze
dc.title.alternative Complex plane fractal imaging eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The beginning of this paper addresses basic introduction to fractals, general description of some of the basic fractal types and related terms and definitions. The rest of the paper addresses only complex plane fractals. The best known complex plane fractal equations are described in detail as well as rendering methods for these fractals. The end of this part describes how to color resulting values. The second part of this paper addresses implementation of complex plane fractal imaging application and description of plugin development. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D26784 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem byl teoretický popis fraktálů v komplexní rovině a praktické vytvoření programu pro její výpočet a vykreslování. Dle vedoucího práce byly cíle splněny. Vytvořená aplikace může sloužit jako velmi kvalitní alternativa k obdobným nástrojům z dané oblasti. Komise hodnotila bakalářskou práci jako velice vydařenou a hodnotila ji klasifikačním stupněm výborně. Komise navrhuje práci na ocenění za vynikající tvůrčí výsledky dle článku 2, odst. 3, písm. b) Stipendijního řádu. cze
dc.identifier.stag 15637 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account