Dopad hospodářské krize na odměňování ve Slévárně a modelárně Nové Ransko, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla cze
dc.contributor.author Bílková, Iveta
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:29Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46479
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce "Dopad hospodářské krize na odměňování ve Slévárně a modelárně Nové Ransko, s.r.o." je analýza systému odměňování v teorii, její komparace do praxe v souvislosti s probíhající hospodářskou krizí v letech 2007-2009 a její dopad na tento systém. V první části práce jsou uvedeny příčiny vzniku krize v USA, její průběh ve srovnání s Českou republikou. Druhá část práce se zabývá základními pojmy ve spojení s odměňováním a mzdovými formami. Třetí část práce vysvětluje, důležitou součást podniku Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., firemní kulturu z pohledu teoretického, ale i praxe. V poslední části práce je pozornost věnována analýze mzdového systému podniku a poukazuje na dopad hospodářské krize ve společnosti jako celku, ale převážně na odměňování. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 2242965 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject hospodářská krize cze
dc.subject odměňování cze
dc.subject mzdy cze
dc.subject firemní kultura cze
dc.subject benefity cze
dc.subject economic crisis eng
dc.subject reward eng
dc.subject remuneration eng
dc.subject corporate cultura eng
dc.subject benefits eng
dc.title Dopad hospodářské krize na odměňování ve Slévárně a modelárně Nové Ransko, s.r.o. cze
dc.title.alternative Impact of Economic Crisis on Pay in the Foundry and Pattern Shop New Ransko, Ltd. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The main focus of the BA thesis named "Impact of Economic Crisis on Pay in the Foundry and Pattern Shop New Ransko, Ltd." is the analysis of the wage system in theory and comparison with its real implications with regard to the economic crisis of 2007 -2009 and its impact on the system. The first part of the thesis is concerned with the reasons of the crisis in the USA and compares how the crisis proceeded in the USA and the Czech Republic. The second part defines the basic terminology of remuneration and the different forms it takes. The third part explains a very important aspect of the company Foundry and Pattern Shop New Ransko, Ltd., its company culture. The approach is both theoretical and practical. In the last part is attention paid to the analysis of the pay-packet system of the company and points to the broader impact of the economic crisis in the society as a whole, granted with the remuneration remaining the main focus. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25900
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Představení práce, její cíle, metodika, představení společnosti, výsledky, závěry a přínosy práce. Zodpovězení doplňujích otázek. cze
dc.identifier.stag 16825 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account