Implementace řízeného skladu ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich
dc.contributor.author Kučera, Tomáš
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:29Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46478
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku skladování. Jedná se především o implementaci řízeného skladu zahrnující nákladovou stránku zavedení, úspory v provozu a celkové zhodnocení přínosu řízeného skladu. cze
dc.format 64 s.
dc.format.extent 2322320 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject skladování cze
dc.subject náklady cze
dc.subject řízené sklady cze
dc.subject just-in-time cze
dc.subject Kanban cze
dc.subject řízení zásob cze
dc.subject storage eng
dc.subject costs eng
dc.subject inventory control system eng
dc.subject inventory management eng
dc.title Implementace řízeného skladu ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Implementation of warehouse management system in a chosen company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The work is focused on storage. This is especially the implementation of warehouse management including cost side of the establishment, operation and savings in the overall assessment of the benefits of warehouse management. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26470
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 17966 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account