Datové schránky v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Charbuský, Miloš
dc.contributor.author Vojtíšek, Martin
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:23Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:23Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46462
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou informačního systému datových schránek a datovými schránkami, jež jsou jeho součástí, jako takovými. Obsahuje také analýzu stavu problémů spojených s datovými schránkami, se zaměřením na Městský úřad v Jilemnici a dotazníkové šetření, jehož cílem bylo především zjistit postoj, jaký zaujímají dotazovaní k tomuto systému a jejich získané provozní zkušenosti. cze
dc.format 42 s.
dc.format.extent 1742823 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject datové schránky cze
dc.subject informační systémy datových schránek cze
dc.subject datové zprávy cze
dc.subject autorizovaná konverze dokumentů cze
dc.subject eGovernment cze
dc.subject data boxes eng
dc.subject data exchange systems eng
dc.subject data messages eng
dc.subject authorized the conversion of documents eng
dc.title Datové schránky v České republice cze
dc.title.alternative Data Boxes in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This work deals with the information system data boxes and data boxes that are part of it, as such. It also includes analysis of the status of the problems associated with data boxes, focusing on the Municipality and Jilemnice survey whose aim was to determine the position occupied by what respondents to the system and the operational experience gained. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25967
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student seznámil členy komise se závěry své bakalářské práce na téma "Datové schránky v České republice". Práce obsahuje charakteristiku, vznik a fungování datových schránek ve veřejné správě České republiky. Autor práce využil nejen již dat získaných z odborné literatury, ale provedl i data získaná samostatně provedeným šetřením v rámci Libereckého kraje. Student v průběhu obhajoby současně zodpověděl následující otázky: "V čem autor spatřuje největší problém uplatňování datových schránek v dalším období?", " Funguje obdobný systém v dalších zemích?" cze
dc.identifier.stag 16772 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account