Vývoj cen pohonných hmot v letech 2000 - 2010

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brebera, David cze
dc.contributor.author Luňáček, Adam
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:23Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:23Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46459
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vývojem cen pohonných hmot v letech 2000 - 2010 na světových trzích a jejich vlivem na ekonomiku. V práci jsou charakterizovány základní informace o ropě, jejím využití a spotřebě. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 1896005 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject oil shock ceng
dc.subject ropa cze
dc.subject benzin cze
dc.subject ropné šoky cze
dc.subject ekonomika cze
dc.subject krize cze
dc.subject vývoj cen cze
dc.subject crude oil eng
dc.subject economy eng
dc.subject crisis eng
dc.subject prices development eng
dc.title Vývoj cen pohonných hmot v letech 2000 - 2010 cze
dc.title.alternative Development of fuel prices in 2000 - 2010 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the development of fuel prices in years 2000 - 2010 in world markets and influence on economy. In this work is characterized basic information about oil. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25908
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student prezentoval bakalářskou práci na téma Vývoj cen pohonných hmot v letech 2000-2010. Popsal faktory ovlivňující cenu a poptávku ropy. Otázky: Jaký je Váš výhled na vývoj pohonných hmot v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu? Jaké všechny faktory mohou tento vývoj ovlivnit? cze
dc.identifier.stag 16807 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account