Organokovové chalkogenidy těžších prvků 15. skupiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dostál, Libor cze
dc.contributor.author Vrána, Jan
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:18Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46444
dc.description.abstract V rámci této diplomovépráce byly připraveny dva nové N,C,O chelatující ligandy (2-(Ch2N(CH3)2)-6-(CH2OR)C6H3)minus, kde R = Me a t-Bu, které byly dále použity pro systézu organoantimonitých a organobismutitých chalkogenidů. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 2397219 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject chelatující ligand cze
dc.subject organoantimonité chalkogenidy cze
dc.subject organobismutité chalkogenidy cze
dc.subject organoarsenité chalkogenidy cze
dc.subject NMR spektroskopie cze
dc.subject rentgenostrukturální analýza cze
dc.subject chelating ligand eng
dc.subject organoantimony (III) chalcogenides eng
dc.subject organobismuth (III) chalcogenides eng
dc.subject Organoarsenic (III) chalcogenides eng
dc.subject NMR spectroscopy eng
dc.subject X-ray diffraction techniques eng
dc.title Organokovové chalkogenidy těžších prvků 15. skupiny cze
dc.title.alternative Organometallic Chalkogenides of Heavier Group 15 Elements eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lyčka, Antonín cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Within the scope of this thesisi, novel N,C,O chelating ligands - (2-(Ch2N(CH3)2)-6-(CH2OR)C6H3)-, where R = Me, t-Bu, were prepared andu used as starting compounds for sysnthesis of organoantimony (III) and organobismuth (III) chalcogenides. eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická a bioanorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27552 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Diplomant seznámil komisi se svojí diplomovou prací. Dále reagoval na připomínky oponenta. Zodpověděl otázky členů komise: Proč nebyly porovnány získané výsledky s literaturou? Upřesněte rigidní vazbu As-N na NMR spektru. Diskutujte toxicitu organo-arsenitých sloučenin. cze
dc.identifier.stag 18306 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account