Zhodnocení využívání konceptu CSR ve vybraných firmách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříteská, Michaela cze
dc.contributor.author Bartáková, Kateřina
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:14Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:14Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46432
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou naplňování a reportování aktivit CSR u vybraných firem působících v České republice. Teoretická část se věnuje charakteristice teoretických aspektů, explikaci pojmů a zmapování uplatňování CSR. Zaměřuje se rovněž na tři pilíře společenské odpovědnosti, kterými jsou oblast ekonomická, sociální a environmentální. Cílem výzkumné části bylo analyzovat nástroje komunikace CSR u vybraných firem a interpretovat jejich naplňování a reportování odpovědných aktivit. cze
dc.format 90 s. cze
dc.format.extent 2543955 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject sociální odpovědnost cze
dc.subject reportování cze
dc.subject corporate social responsibility eng
dc.subject social responsibility eng
dc.subject stakeholders eng
dc.subject tripple bottom line eng
dc.subject reporting eng
dc.title Zhodnocení využívání konceptu CSR ve vybraných firmách cze
dc.title.alternative Evaluation of using of CSR concept in chosen companies eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Myslivcová, Kateřina cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is concerned with problems of infusing and reporting of CSR activities in chosen companies which operate in the Czech republic. The theory part attends to theoretical characteristics, explication of terms and charting of using CSR. It targets also three pillars of corporate social responsibility, which are economic, social and environmental spheres. The goal of research part was to analyze the tools of CSR communication in chosen companies and to interprete their infusing and reporting of responsible activities. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D26098 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cíle diplomové práce. Práce se zabývá problematikou naplňování a reportování aktivit CSR u vybraných firem působících v České republice. Teoretická část se věnuje charakteristice teoretických aspektů, explikaci pojmů a zmapování uplatňování CSR. Zaměřuje se rovněž na tři pilíře společenské odpovědnosti, kterými jsou oblast ekonomická, sociální a environmentální. Cílem výzkumné části bylo analyzovat nástroje komunikace CSR u vybraných firem a interpretovat jejich naplňování a reportování odpovědných aktivit. Studentka odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem: 1. Jakým směrem myslíte, že se bude uplatňování konceptu CSR v českých firem vyvíjet? 2. V čem spatřujete největší úskalí při aplikaci a komunikaci CSR aktivit? 3. Jak vy osobně v soukromém životě vnímáte společenskou odpovědnost firem? Uveďte konkrétní příklady (např. jestli si všímáte chování řidičů ve služebních vozidlech atd.) cze
dc.identifier.stag 16535 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account