Spokojenost pacientů jako indikátor kvality ošetřovatelské péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papršteinová, Markéta cze
dc.contributor.author Plšková, Petra
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:13Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46429
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou spokojenosti pacientů jako indikátorem kvality ošetřovatelské péče. Práce je teoreticko-výzkumného charakteru. Cílem této práce bylo zjistit spokojenost pacientů na interních odděleních ve dvou zkoumaných nemocnicích. Teoretická část přehledně předkládá definici, vývoj a historii ošetřovatelství, funkce moderního ošetřovatelství, kvalitu péče a její indikátory. V empirické části jsou uvedeny výzkumné otázky, metodika prováděného výzkumu a porovnání v jakém zařízení jsou pacienti více spokojeni s poskytovanou péčí. V závěru je uvedeno zhodnocení dosažených výsledků a celé práce. cze
dc.format 54 s. (49 622 znaků) cze
dc.format.extent 1072023 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject ošetřovatelství cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject indikátor cze
dc.subject pacienti cze
dc.subject nursing eng
dc.subject guality eng
dc.subject indicator eng
dc.subject patients eng
dc.title Spokojenost pacientů jako indikátor kvality ošetřovatelské péče cze
dc.title.alternative Patient satisfaction as an indicator of the quality of nursing care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sieglová, Martina cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor degree thesis deals with the issues of patients' contentment as an indicator of nursing care quality. The work is of theoretical-research character. The aim of this work is to find out about the patients' contentment at the department of internal medicine in two inspected hospitals. The theoretical part presents in details the definition, development and history of nursing care, functions of modern nursing care, care quality and its indicators. The empirical part presents research questions, methodology of the performed research and comparison of the quality level in hospitals according to patients and their contentment with the provided care. In conclusion, there is given the evaluation of gained data and the whole work. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26569
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak by se daly výsledky Vašeho výzkumu využít v praxi? 2. Provedla jste pilotní předvýzkum? 3. Definujte výsledky výzkumu u otázek č. 1, 2, 4, 8 a 14. 4. Opravdu si myslíte, že zdravotnický personál nemůže zcela ovlivnit čistotu na oddělení a tudíž spokojenost pacientů, pokud úklid zajišťuje externí úklidová služba? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 18523 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account