Uplatnenie marketingovej logistiky v podnikoch Českej republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf cze
dc.contributor.author Štolcová, Martina
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:10Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46419
dc.description.abstract Táto práca je zameraná na uplatnenie marketingovej logistiky v podnikoch Českej republiky. Teoretická časť predstavuje marketingovú logistiku ako činnosť vedúcu k uspokojovaniu zákazníkov a k podpore predaja. Druhá časť je zameraná na konkrétne využitie marketingovej logistiky vo vybraných podnikoch. Popisuje súčasný stav logistických činností a optimalizáciu zlučovania a koordinovania logistiky a marketingu. slo
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 1630449 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 4.5.2015 cze
dc.subject marketing eng
dc.subject logistics eng
dc.subject marketing logistics eng
dc.subject application eng
dc.subject marketing slo
dc.subject logistika slo
dc.subject marketingová logistika slo
dc.subject uplatnenie slo
dc.title Uplatnenie marketingovej logistiky v podnikoch Českej republiky slo
dc.title.alternative Marketing logistics application in the Czech republic companies eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Morkus, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work is aimed at marketing logistics application in Czech republic companies. The theoretical part presents marketing logistics as an activity which leads to the customer satisfaction and to the sales support. The second part is aimed at practical use of marketing logistics in selected companies. The work describes the current state of logistics activities and optimizes consolidation and coordination logistics and marketing. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D26134 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka komisi seznámila s cíli práce a se závěry ke kterým dospěla zpracováním diplomové práce. Během obhajoby studentka odpověděla na následující otázky: 1. Popište význam informačního systému pro logistická centra. 2. Uplatňuje se marketingová logistika také u průmyslových podniků? cze
dc.identifier.stag 16155 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account