Návrh změny provozu autobusových linek pro handicapované osoby v Praze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav
dc.contributor.author Veselý, Miloš
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:09Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:09Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46417
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá přepravou handicapovaných osob po Praze. Práce bude zaměřená na posouzení dvou páteřních linek (H1 a H2) z hlediska jejich současného využití a z pohledu jejich využití do budoucna. Dále v této práci bude zpracovaná varianta zapojení midibusové linky do tohoto systému. Výsledkem práce bude dle analýzy návrh na zlepšení dopravní obslužnosti v oblasti těchto linek. cze
dc.format 67 s.
dc.format.extent 8976456 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Praha cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject handicapované osoby cze
dc.subject autobusové linky cze
dc.subject public transport eng
dc.subject disabled people eng
dc.subject bus lines eng
dc.title Návrh změny provozu autobusových linek pro handicapované osoby v Praze cze
dc.title.alternative Proposal on change in the operation of bus lines for disabled people in Prague eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the transport of disabled people in Prague. The work will be focused on the assessment of the two backbone lines ( H1 and H2) in terms of their current use and in terms of their use in the future. Furthermore, in this work will be processed variant lines midibus involvement in the scheme. The result of this work will be a proposal to improve public transport in these lines according to analysis. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26350
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student diplomovou práci obhájil a zdárně odpovídal na dotazy zkušební komise. Z předmětu Teorie dopravy a rozhodování v systémech nezodpověděl zadanou otázku a nedokázal reagovat ani na dílčí podotázky. cze
dc.identifier.stag 18391 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account