Separace Fe pomocí oxidované celulózy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filipi, Michaela cze
dc.contributor.author Zagorová, Lucie
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:08Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46413
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá oxycelulózou a jejími separačními vlastnostmi, které jsou studovány na základě separace Fe2+ iontů z jejich vodného roztoku a modelové směsi. Jsou určeny koncentrace těchto iontů naadsorbovaných na vláknech oxycelulózy a koncentrace Fe2+ zbylých ve filtrátu po adsorpci při různých reakčních dobách. Po spektrofotometrickém stanovení těchto hodnot, jsou sestaveny adsorpční izotermy, pomocí kterých je vyhodnocena separační účinnost oxycelulózy vzhledem k železnatým iontům. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 1368730 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 2.5.2022 cze
dc.subject oxycelulóza cze
dc.subject adsorpce cze
dc.subject separace cze
dc.subject Fe2+ ionty cze
dc.subject adsorpční izotermy cze
dc.subject standardní přídavek cze
dc.subject oxycellulose eng
dc.subject adsorption eng
dc.subject separation eng
dc.subject Fe2+ ions eng
dc.subject adsorption isotherms eng
dc.subject standard addition eng
dc.title Separace Fe pomocí oxidované celulózy cze
dc.title.alternative Separation Fe by the oxycellulose eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Češek, Břetislav cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the oxycellulose and its separation properties, which are studied on the base of the Fe2+ ions separation from its aquaeous solutions and from the model mixture. The concentrations of these ions, which are adsorbed on the fibres of oxycellulose, and concentrations in the filtrate remained after adsorption, are determined for the different reaction times. After the spectrophotometric determination of these values, the adsorption isotherms are constructed and help us to evaluate separation efficiency of the oxycellulose for Fe2+ ions. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D26198 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla výsledky své diplomové práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 17445 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account