Daně v obchodní společnosti

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Sejkora, František cze
dc.contributor.author Tlučhořová, Petra
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:07Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46408
dc.description.abstract Tato práce bude sloužit k snadnějšímu pochopení daňové soustavy a jednotlivých daní placených v obchodní společnosti. První část práce pojednává o daňovém systému České republiky. V druhé části jsou popsány jak teoreticky, tak prakticky daně placené v konkrétní společnosti. Závěr je věnován dopadu daní placených KOVO Jirásek, s. r. o. na hospodářský výsledek společnosti a možná doporučení vedoucí k daňové optimalizaci. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 1114305 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject daně cze
dc.subject daňový systém ČR cze
dc.subject poplatníci cze
dc.subject plátci cze
dc.subject předmět daně cze
dc.subject hospodářský výsledek cze
dc.subject taxes eng
dc.subject tax system in the Czech Republic eng
dc.subject taxpayers eng
dc.subject remitters eng
dc.subject subject to tax eng
dc.subject economic result eng
dc.title Daně v obchodní společnosti cze
dc.title.alternative Taxes within a business company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis will be devoted to better understanding a tax system and particular taxes which are paid in a company. The first part deals with the tax system in the Czech Republic. The second part describes paying taxes in certain company from both theoretical and practical point of view. The last part is a conclusion which is dedicated to the taxes paid by KOVO Jirásek, s. r. o. and their impact on the bottom line of this company. Finally, a possible recommendation leading to tax optimization will be mentioned. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D26018 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila s obsahem bakalářské práce. První část práce pojednává o daňovém systému České republiky. V druhé části jsou popsány jak teoreticky, tak prakticky daně placené v konkrétní společnosti. Závěr je věnován dopadu daní placených KOVO Jirásek, s. r. o. na hospodářský výsledek společnosti a možná doporučení vedoucí k daňové optimalizaci. Studentka odpověděla na otázky položené vedoucím práce: 1. V BP uvádíte, že společnost má problémy s včasnou platbou sociálního a zdravotního pojištění daným institucím. Je Vám známa příčina tohoto stavu? Vyjmenujte sankce, které plynou společnosti za pozdní úhradu těchto odvodů a daňové dopady. 2. Jednou z možností daňové optimalizace jsou daňové odpisy. Lze daňové odepisování přerušit, v případě že ano, v jaké době to bude vhodné aplikovat? Jak využívá daňové odpisy jako daňovou optimalizaci Vámi uváděná společnost? cze
dc.identifier.stag 16446 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet