Racionalizace dopravy a skladování v závodě 01 JUTA a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machač, Otakar cze
dc.contributor.author Karban, Stanislav
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:02Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46393
dc.description.abstract Obsahem práce je analýza procesů přepravy a skladování ve výrobním závodě 01 JUTA a.s. s cílem navrhnout určitá opatření pro racionalizaci a případně optimalizaci řízení těchto procesů. Teoretická část práce je proto zaměřena na modely z teorie zásob a hromadné obsluhy, které se po předběžné analýze jevily jako možný nástroj optimalizace procesů nakládky a vykládky v závodě 01 JUTA a.s. Nezbytnou podmínkou pro optimalizaci jakéhokoliv procesu je funkční informační systém s potřebnými a věrohodnými daty. Následná detailní analýza však ukázala, že informační systém, používaný v závodě 01 JUTA, vykazuje četné systémové i provozní nedostatky. Proto těžiště praktické části spočívá v detailní analýze informačního systému, jeho nedostatků a dosud používaných reportů. V závěrečné kapitole jsou pak uvedena určitá doporučení, směřující ke zdokonalení informačního systému jak v oblasti softwarové, tak i při provozním doplňování dat. Součástí práce jsou i návrhy statistických sestav pro nové reporty, které podporují racionalizaci řízení procesů přepravy v závodě 01 JUTA a.s. cze
dc.format 84 s. cze
dc.format.extent 2240253 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject racionalizace přepravy cze
dc.subject řízení zásob cze
dc.subject modely hromadné obsluhy cze
dc.subject simulační modely cze
dc.subject informační systém Dispečink cze
dc.subject JUTA a.s cze
dc.subject reporty eng
dc.subject queuing theory eng
dc.subject rationalization of transports eng
dc.subject simulation models eng
dc.subject supply eng
dc.subject management eng
dc.subject multiclass queuing eng
dc.subject reports eng
dc.subject storage eng
dc.title Racionalizace dopravy a skladování v závodě 01 JUTA a.s. cze
dc.title.alternative Rationalization of transport and storage in plant 01 JUTA a.s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kos, Jan cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The purpose of my thesis is to analyse processes of transport and storage in the plant 01 of the joint-stock company of JUTA followed by the aim to propose certain rationalization measures and eventually to deal optimization of management procedures. For this reason the theoretical part of my study concentrates on supply chain network models and large-scale operations which resulted after a preliminary analysis as a possible solution to the suggested optimization for discharge/loading operations in the plant 01 JUTA, a.s. Indispensable condition for any process optimization is a functional system containing necessary and reliable data. But final conclusions drawn in my thesis show that the actual information system used in the examined factory has many system and operational defects. So that's why I gave emphasis to a detailed analysis dealing with different aspects of the information system and its defects and examined the so far used reports. The last chapter illustrates all the studied problemacy, suggests concrete changes to be made and concentrates on problems resulting to an expected improvement in software, keeping and completing data field. Finally, the study contains propositions of statistical attachments for new reports supporting the rationalization of transport and storage in the plant 01 JUTA, a.s. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D26632 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Doporučil byste sloučit používané softwarové programy od firem : Globus (ZZ Soft), sledování výroby (Smejkal) a Dispečink (Bilík) do programu Globus, který je sice používaný ve všech závodech JUTY, ale je víceméně spíše účetní program? Použil jste ve své práci pojem "Modely s proudem diferencovaných požadavků a obslužných sítí". Co myslíte pod tímto pojmem pro závod 01 JUTA, a.s.? Dost problémů vznikalo proto, že pracovníci nesprávně vkládali data, navrhoval jste ve Vaší práci ještě nějaká opatření, jak tento způsob řešit? cze
dc.identifier.stag 18186 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account