Vybrané aspekty dopravní obsluhy sídliště Vinice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr
dc.contributor.author Trpišovský, Martin
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:43:46Z
dc.date.available 2012-07-15T22:43:46Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46343
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou dopravní obsluhy plzeňského sídliště Vinice. V práci představuji teoretická východiska pro hodnocení dopravní obsluhy a přehled nákladových položek při realizaci investičních dopravních projektů, z této teoretické základny následně vycházím při podrobné analýze současného stavu dopravní obsluhy a popisu možností jejího budoucího rozvoje. Výstupem je finanční a ekonomické zhodnocení zvažovaných investic do možné podoby budoucí dopravní obsluhy lokality, tedy výstavby tramvajové či trolejbusové trati. cze
dc.format 118 s.
dc.format.extent 14610643 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Vinice cze
dc.subject dopravní obsluhy cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject investice v dopravě cze
dc.subject transportation service eng
dc.subject public transport eng
dc.subject transport investments eng
dc.title Vybrané aspekty dopravní obsluhy sídliště Vinice cze
dc.title.alternative Chosen aspects of the transportation service of the Vinice estate eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kohout, Jiří
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The content of this work is an issue of transportation services of the Vinice estate in Plzeň. The work deals with a theoretical basis for the transportation service analysis and the review of the costs connected with transport investments, this theoretical basis is used for detailed analysis of the current level of transportation services. The result lies in financial and economical appraisal of the possible investments in new means of transportation in this area, that consist of tramway or trolleybus track. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26395
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 18254 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account