Modulární systém výkonových měničů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Jaroslav
dc.contributor.author Felgr, Petr
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:43:43Z
dc.date.available 2012-07-15T22:43:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46334
dc.description.abstract Cílem bakalářská práce je seznámení se s třífázovými polovodičovými měniči a jejich způsobu změny parametrů elektrické energie. Práce se zaměřuje především na popis a návrh výkonové části třífázového můstkového usměrňovače a třífázového napěťového střídače. V případě usměrňovače se provedla i jeho realizace. Na závěr práce se zabývám návrhem a realizací zdrojové desky s použitím DC/DC snižujících měničů. Zdrojová deska je určena pro napájení výkonových třífázových střídačových modulů a dalšího příslušenství akumulátorového kolejového vozidla. cze
dc.format 54 s.
dc.format.extent 3770591 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject usměrňovače cze
dc.subject střídače cze
dc.subject IGBT modul cze
dc.subject budiče cze
dc.subject DC/DC měniče cze
dc.subject rectifier eng
dc.subject inverter eng
dc.subject IGBT module eng
dc.subject drivers eng
dc.subject DC/DC converter eng
dc.title Modulární systém výkonových měničů cze
dc.title.alternative Modular system of power converters eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is familiarization with the three-phase semiconductor converters and their ways of changing parameters electric power. The thesis is focused on the description and design of the power part of a three-phase bridge rectifier and a three-phase voltage inverter. In case of the rectifier was performed also its realization. At the conclusion of the thesis I deal with the design and construction of a source board using DC/DC reducing converters. The source board is intended for energy supply to power three-phase inverter modules and other accessories accumulator rail vehicle. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26243
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč objasnil komisi výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 15558 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account