Franchising v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla cze
dc.contributor.author Pultarová, Veronika
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:43:39Z
dc.date.available 2012-07-15T22:43:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46324
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na přiblížení pojmu franchising, jako způsob podnikání, jeho historický vývoj, výhody a nevýhody využití tohoto systému pro podnikatele, ale především také fungování franchisingu na českém trhu a podmínky pro další rozvoj. Součástí práce je také praktická část, která zobrazuje využití franchisingu na konkrétním podniku. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 4825136 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Franchising cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject podnikání cze
dc.subject licence cze
dc.subject system cze
dc.subject koncept cze
dc.subject Franchising eng
dc.subject Czech republic eng
dc.subject business eng
dc.subject licence eng
dc.subject system eng
dc.subject concept eng
dc.title Franchising v ČR cze
dc.title.alternative Franchishing in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work aims to approach the concept of franchising as a way of doing business, its historical development, advantages and disadvantages of using this system for entrepreneurs, but also the functioning of franchising in the Czech market and conditions for further development. The work also includes a practical part, which shows the use of franchising in a specific company. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25906
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem bakalářské práce. Tato práce je zaměřena na přiblížení pojmu franchising, jako způsob podnikání, jeho historický vývoj, výhody a nevýhody využití tohoto systému pro podnikatele, ale především také fungování franchisingu na českém trhu a podmínky pro další rozvoj. Součástí práce je také praktická část, která zobrazuje využití franchisingu na konkrétním podniku. Komise byla seznámena se závěry práce a studentka odpověděla na otázky položené vedoucím práce: 1. Jaké jsou, podle vašeho názoru, podmínky pro franchisingové podnikání v ČR? 2. Jaký byl dopad poslední ekonomické krize na na franchising v ČR a na analyzovanou společnost? cze
dc.identifier.stag 16975 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account