Přínos mikroregionu pro rozvoj obcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmíd, Martin
dc.contributor.author Bradnová, Lenka
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:43:36Z
dc.date.available 2012-07-15T22:43:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46313
dc.description.abstract Práce je zaměřena na vývoj regionů, teorii regionální politiky a územně správní jednotky. Zabývám se obcí s rozšířenou působností Nový Bydžov z hlediska nezaměstnanosti. Pozornost je především zaměřena na Mikroregion Novobydžovsko, jeho hospodaření, projekty a čerpání dotací. cze
dc.format 75 s.
dc.format.extent 2010208 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject regiony cze
dc.subject obce s rozšířenou působností cze
dc.subject mikroregiony cze
dc.subject dotace cze
dc.subject regions eng
dc.subject municipality with extended powers eng
dc.subject microregions eng
dc.subject grants eng
dc.subject projects eng
dc.title Přínos mikroregionu pro rozvoj obcí cze
dc.title.alternative Benefits of microregion development of municipalities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The work is focused on the development of regions, the theory of regional policy andterritorial administrative units. I deal with municipalities with extended powers Nový Bydžov in terms of unemployment. Attention is mainly focused on Micro Nový Bydžov, itsmanagement, implemented projects and utilization of grants. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25980
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Autorka se ve své práci věnovala přínosu instituce mikroregionu pro rozvoj jeho členských obcí. Za cíl práce si pak stanovila zhodnocení vybraných projektů konkrétního mikroregionu pomocí SWOT analýzy. Pro tento účel si zvolila dva projekty realizované mikroregionem Novobydžovsko. cze
dc.identifier.stag 16654 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account