Analýza hospodaření vybrané nestátní neziskové organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan cze
dc.contributor.author Plch, Jiří
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:43:25Z
dc.date.available 2012-07-15T22:43:25Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46279
dc.description.abstract Tato bakalářská práce na téma "Analýza hospodaření vybrané nestátní neziskové organizace" charakterizuje po teoretické stránce neziskový sektor, nestátní neziskové organizace a zdroje financování sportovních nestátních neziskových organizací. Praktická část obsahuje představení vybraného klubu a následnou analýzu hospodaření za období 2007 - 2010. Její součástí je také rekapitulace zjištěných závěrů a návrhy a doporučení pro vybranou organizaci. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 483856 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject neziskové organizace cze
dc.subject zdroje financování cze
dc.subject analýza hospodaření cze
dc.subject sportovní kluby cze
dc.subject non-profit organizations eng
dc.subject financial sources eng
dc.subject analysis of economy eng
dc.subject sport clubs eng
dc.title Analýza hospodaření vybrané nestátní neziskové organizace cze
dc.title.alternative Analysis of economy of a chosen non-state non-profit organization eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis called "Analysis of economy of a chosen non-state non-profit organization" theoretically characterizes non-profit sector, non-state non-profit organizations and financial sources of sport non-state non-profit organizations. There is an introduction of the chosen club and following analysis of economy from 2007 to 2010 in practical part. There is also recapitulation of discovered conclusions as well as propositions and recommendation for a chosen organization. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25853
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem bakalářské práce. Dále odpovídal na otázky vedoucího práce, které byly následující: 1) Uveďte, jak byste zajistil větší přísun finančních prostředků z doplňkové činnosti (viz graf 15, kde je patrný znatelný pokles). 2) V kontextu otázky č. 1 uveďte, jaké ekonomické, daňové či účetní souvislosti by mohlo mít zvýšení příjmů z doplňkové činnosti. Po zodpovězení otázek vedoucího byla otevřena diskuse, kde byly položeny následující otázky: Prof. Sekerka doporučil nedoplňovat grafy trendovou přímkou. Co je to prodávání hráčů? Má se profesionální sport dotovat z veřejných zdrojů, či nikoli? cze
dc.identifier.stag 16376 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account