Nestátní neziskové organizace jako ekonomické subjekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandys, Jan
dc.contributor.author Uchytilová, Kristýna
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:43:22Z
dc.date.available 2012-07-15T22:43:22Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46267
dc.description.abstract Bakalářská práce analyzuje problematiku nestátních neziskových organizací v České republice. Zabývá se jejich charakteristikou, dále specifikuje jednotlivé typy nestátních neziskových organizací, jejich financování, fungování v účetní a daňové oblasti. Na závěr této části bakalářské práce je charakteristika nadace ADRA, která má za cíl dokreslit problematiku v této oblasti. Celá práce je zakončena rozhovorem s asistentkou nadace ADRA a anketním šetření o informovanosti občanů v této problematice. cze
dc.format 65 s.
dc.format.extent 2155940 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject nestátní neziskové organizace cze
dc.subject fundraising cze
dc.subject výroční zprávy cze
dc.subject nadační jmění cze
dc.subject nongovernmental organizations eng
dc.subject annual report eng
dc.subject endowment eng
dc.title Nestátní neziskové organizace jako ekonomické subjekty cze
dc.title.alternative Non governmental organizations such as economic subjects eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis analyzes the general characteristics of nongovernmental organizations in the Czech Republic, also specifies the different types of nongovernmental organizations, financing, operation in the accounting and tax matters, analysis of annual reports and, last but not least, the description of ADRA. The whole work ends with an interview with the assistant of the Foundation ADRA and questionnaire survey on public awareness on this issue. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25936
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem bakalářské práce. Dále odpovídala na otázky vedoucího práce, které byly následující: 1) Jaké jsou hlavní zjištění z výzkumu (veřejnost je dostatečně informována o problematice, zajímá se či nikoliv)? 2) S jakými problémy se obecně neziskový sektor v současnosti potýká? cze
dc.identifier.stag 16800 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account