Metody oceňování opcí a jejich aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla cze
dc.contributor.author Papoušková, Monika
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:43:13Z
dc.date.available 2012-07-15T22:43:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46239
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá základní teorií finančních derivátů, definuje metody oceňování opcí - analytické a simulační metody a binomické stromy. Zabývá se faktory, které ovlivňují cenu opce. Dále je definován Black-Scholesův model, binomický model a simulace Monte Carlo. Vybrané modely jsou aplikovány. Teorie se opírá o informace z odborné literatury na toto téma. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 2356192 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.4.2017 cze
dc.subject binomický model cze
dc.subject Black-Scholes cze
dc.subject finanční deriváty cze
dc.subject Hull-White cze
dc.subject Monte Carlo cze
dc.subject opce cze
dc.subject binomial model eng
dc.subject Black-Scholes eng
dc.subject financial derivatives eng
dc.subject Hull-White eng
dc.subject Monte Carlo eng
dc.subject options eng
dc.title Metody oceňování opcí a jejich aplikace cze
dc.title.alternative Option Pricing Methods and Their Applications eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pacáková, Viera cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with the basic theory of the financial derivatives, defines the methods of option pricing - analytical and simulation methods and binomial trees. It deals with the factors that influence the price of the option. Black-Scholes model, binomial model and Monte Carlo simulation are defined. Selected models are applied. The theory is based on information from literature on this topic. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25895
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Diplomantka seznámila komisi se svojí diplomovou prací na téma Metody oceňování opcí a jejich aplikace. Cílem práce bylo teoreticky popsat a aplikovat vybrané metody oceňování opcí. Na závěr student odpověděla na otázky komise. cze
dc.identifier.stag 16826 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account