Krystalizace v podchlazeném vodném roztoku sacharózy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shánělová, Jana cze
dc.contributor.author Ragasová, Ina
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:43:11Z
dc.date.available 2012-07-15T22:43:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46233
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce bylo studium krystalizace vody v podchlazeném vodném roztoku sacharózy o vhodně zvolené koncentraci 50 hm%. Krystalizace vody v systému voda - sacharóza byla sledována za neizotermních podmínek metodou diferenční skenovací kalorimetrie. Z experimentálních dat byla určena teplota krystalizace vody, teplota skelného přechodu matrice a teplota následného tání ledu ve vzorku. Za podmínek izotermních i neizotermních byla sledována nukleace, růst krystalů vody, jejich morfologie a tání v roztoku sacharózy (50 hm%) metodou optické mikroskopie. Z naměřených dat byl určen charakter nukleace a byly stanoveny nukleační teplotní oblasti. Byla vyhodnocena rychlost růstu krystalů vody pro oblasti homogenní a heterogenní nukleace. Dále byly určeny morfologické typy krystalů vody. Ze získaných dat byly určeny rychlosti růstu jednotlivých tvarů krystalů. Byl stanoven průběh teplotní závislosti rychlosti růstu krystalů vody v roztoku a bylo stanoveno maximum této závislosti. Dále byla zjištěna závislost růstové rychlosti na stáří vzorku. Mikroskopicky bylo pozorováno tání vzniklých krystalů ledu a byla stanovena jejich teplota tání. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 2123862 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Vodný roztok sacharózy cze
dc.subject diferenční skenovací kalorimetrie cze
dc.subject mikroskopie cze
dc.subject nukleace cze
dc.subject krystalizace cze
dc.subject rychlost růstu krystalů cze
dc.subject aqueous solution of sucrose eng
dc.subject differential scanning calorimetry eng
dc.subject optical microscopy eng
dc.subject nucleation eng
dc.subject crystallization eng
dc.subject crystal growth rate eng
dc.title Krystalizace v podchlazeném vodném roztoku sacharózy cze
dc.title.alternative The crystallization in undercooled sucrose aqueous solution eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zima, Vítězslav cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is the study of water crystallization in undercooled aqueous solution of sucrose with 50 wt% concentration. The ice crystallization in the water sucrose system was observed by differential scanning calorimetry under non isothermal conditions. Temperature of ice crystallization, glass transition temperature of the matrix and ice melting temperature were obtained from experimental data. Nucleation, crystal morphology and growth and melting of ice crystallites in sucrose solution (50 wt%) was studied by means of optical microscopy under isothermal and non isothermal conditions. The characters of homogenous and heterogenous nucleation were specified and the nucleation temperatures were obtained. The growth rate of ice crystals in sucrose solution (50 wt%) was defined for both, homogenous and heterogeneous nucleation. The crystal morphology was characterized and divided into three groups. For every group, the growth rate of ice crystals was evaluated. The temperature dependence of growth rate for ice crystals in sucrose solution (50 wt%) was determined and maximum of this dependence was obtained. The dependence of the ice crystal growth rate on solution aging was found. In addition, the melting of ice crystals in sucrose solution was studied and the temperature of melting was determined. eng
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Technická fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D26167 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Kandidátka seznámila ve stručnosti členy komise s obsahem své diplomové práce a poté zodpověděla veškeré připomínky a dotazy. Otázky: 1) doc. Skopal: Odpovídají výsledky DSC výsledkům kryoskopické metody? 2) -"- : Jak vypadá vzorek při experimentu chlazení - tání? 3) doc. Bulánek: Jak jsou realizovány izotermní podmínky měření? cze
dc.identifier.stag 18765 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account