Rizika podnikání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roudný, Radim cze
dc.contributor.author Vančurová, Tereza
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:43:10Z
dc.date.available 2012-07-15T22:43:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46232
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá riziky souvisejícími s podnikáním. Hlavní podstatou této bakalářské práce je zhodnocení rizikovosti společnosti Betonika, a.s. pomocí finanční analýzy. V závěru práce jsou uvedena možná doporučení pro zlepšení finančního zdraví podniku. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1676909 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject finanční zdraví cze
dc.subject rizika cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject financial health eng
dc.subject risk eng
dc.subject emergencies eng
dc.title Rizika podnikání cze
dc.title.alternative Business risks eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with risks of business. The main principle of the thesis is estimation of risks of Betonika, lnc. with using financial analysis. At the end of the thesis, there is couple of recommendations for improvement of financial situation of the company. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D26016 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem bakalářské práce, jejímž cílem bylo v rámci teoretické části obecný popis rizik podniku a v praktické části popis podniku Betonika a finanční analýza jeho rizik. cze
dc.identifier.stag 13236 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account