Základní finanční ukazatele a jejich uplatnění v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nožička, Jiří cze
dc.contributor.author Halbichová, Ivana
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:42:55Z
dc.date.available 2012-07-15T22:42:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46185
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou základních finančních ukazatelů a jejich uplatněním ve vybrané společnosti Alco Controls, spol. s r. o. První dvě kapitoly pojednávají o teoretickém základu finančních ukazatelů jako nástrojů finanční analýzy, klasifikaci finančních ukazatelů a metodách jejich zpracovávání. Následuje kapitola zaměřená na vybrané poměrové ukazatele a způsoby jejich výpočtu. Poté následuje praktická část práce věnovaná společnosti Alco Controls, spol. s r. o. a praktickému využití poměrových ukazatelů. Tato část práce je zaměřena na profil společnosti, na finanční řízení firmy a používání firemních ukazatelů. V poslední kapitole se provádí horizontální a vertikální analýza firmy společně s výpočtem poměrových ukazatelů. Závěrem je provedeno hodnocení poměrové analýzy. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1305669 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject finanční ukazatele cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject účetní výkazy cze
dc.subject poměrová analýza cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject finanční řízení cze
dc.subject firemní ukazatele cze
dc.subject horizontální analýza cze
dc.subject vertikální analýza cze
dc.subject financial indicators eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject accounting statements eng
dc.subject ratio analysis eng
dc.subject financial ratios eng
dc.subject financial management eng
dc.subject corporate indicators eng
dc.subject horizontal analysis eng
dc.subject vertical analysis eng
dc.title Základní finanční ukazatele a jejich uplatnění v praxi cze
dc.title.alternative Basic financial indicators and their application in practise eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the basic financial indicators and their use in company Alco Controls, spol. s r. o. First two chapters include information about theoretical base of financial indicators as a tool for financial analysis, then classification of financial indicators and the methods of their use. After that follows the practical part of work which is dedicated to company Alco Controls, spol. s r. o. and to practical use of financial ratios. This part of work focuses on the company's profile, its financial management and corporate indicators. In the last chapter are made horizontal and vertical analysis of the company together with the calculation of financial ratios. In conclusion is made evalution of the ratio analysis. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25876
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Seznámení s tématem práce a s cílem. Představení analýzy, jejich výsledků a závěrů. Zodpovězení otázek vedoucího práce. cze
dc.identifier.stag 16249 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account