Sportovní manažer

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk cze
dc.contributor.author Drahoš, Zdeněk
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:42:23Z
dc.date.available 2012-07-15T22:42:23Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46079
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem aplikace sportovního manažeru, který je určen pro správu sportovních klubů a jejich výsledků. Práce představuje technologie používané pro vývoj webových aplikací, verzovací systém Mercurial a existující sportovní redakční systémy. Dále se zaměřuje na vlastní aplikaci. V práci jsou rozebrány požadavky na aplikaci sportovního manažeru a jejich implementaci. cze
dc.format 45 s. cze
dc.format.extent 2231408 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject web cze
dc.subject PHP cze
dc.subject MySQL cze
dc.subject Oracle cze
dc.subject OOP cze
dc.subject Mercurial cze
dc.subject sportovní manažer cze
dc.subject sports manager eng
dc.title Sportovní manažer cze
dc.title.alternative Sports manager eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes design and development of application sports manager, which is intended to manage sport clubs and their results. The thesis presents technologies used to developing of web applications, version control system Mercurial and existing sports management systems. Then it focuses on the application itself. In the thesis there are analyzed the requirements for sports manager and their implementation in the application. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D26782 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vytvořit aplikaci pro správu sportovních klubů a jejich výsledků. Struktura práce je vyvážená a velmi přehledná. Obsah práce odpovídá zadání. Práce je testována na webovm serveru a student ji má v úmyslu i nadále rovíjet. Vedoucí práce i komise hodnotila bakalářskou práci klasifikačním stupněm výborně. cze
dc.identifier.stag 18536 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet