Úloha záchranáře v péči o pozůstalé oběti tragických dopravních nehod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermáková, Kateřina cze
dc.contributor.author Vaňásková, Pavla
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:42:19Z
dc.date.available 2012-07-15T22:42:19Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46065
dc.description.abstract Názvem bakalářské práce je Úloha záchranáře v péči o pozůstalé oběti tragických dopravních nehod. Jedná se o teoreticko - výzkumnou práci. V textu se věnuji péči o pozůstalé na místě dopravní nehody z pohledu jednotlivých základních složek IZS. V teoretické části se vysvětluji základní pojmy, které souvisí s dopravními nehodami. Dále se zabývám základními postupy složek IZS u dopravních nehod, psychosociální péčí a komunikací, která může být poskytnuta pozůstalým profesionály na místě dopravní nehody a v neposlední řadě následnou péči o pozůstalé. Ve výzkumné části byly stanoveny zjišťující otázky, na které odpovídám na základě analýzy výsledků výzkumu. Ty jsou znázorněny pomocí grafů a tabulek. K závěrům jsem došla díky anonymnímu dotazníku vlastní tvorby, dotazníky byly distribuovány základním složkám IZS. V závěru práce je přiložena brožura sloužící profesionálům IZS, jež obsahuje doporučení pro praxi, v komunikaci a v péči o pozůstalé, na místě dopravní nehody a také informace o následné péči, která může být pozůstalým poskytnuta. cze
dc.format 74 s. + informační brožura cze
dc.format.extent 1275217 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject dopravní nehody cze
dc.subject integrovaný záchranný systém cze
dc.subject pozůstalí cze
dc.subject psychosociální péče cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject accidents eng
dc.subject Integrated rescue system eng
dc.subject survivors eng
dc.subject psychosocial care eng
dc.subject communication eng
dc.title Úloha záchranáře v péči o pozůstalé oběti tragických dopravních nehod cze
dc.title.alternative Role of paramedic in grief care for fatal crash survivors eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hlaváčková, Eva cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The title of the thesis is The role of a paramedic in grief care for fatal crash survivors. The thesis is divided in to the theoretical and practical part and it deals with grief caring for fatal accident survivors from the point of view of basic organs of Integrated rescue system. I explain the basic terms related to accidents in the theoretical part. Then I introduce the basic procedure so for Integrated rescue system during accidents, psychosocial aid and communication that can be provided to survivors on a place of an accident and follow - up care for the accident survivors. The questions were formed in the exploring part, and I answered them on the bases of analysing results of the exploration. Everything is drawn in graphs and tables. I prepared a questionnare by myself and then I distributed them to the basic organs of Integrated rescue system. In the end of my thesis I enclosed a leaflet that can help to rescuers. It contains practical recommendation how to act and information about follow - up care, that can be provided. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26529
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak hodláte naložit s vytvořeným edukačním materiálem? 2. Jak vy osobně cítíte být na konci studia teoreticky připravena na péči o umírající, zemřelé a pozůstalé? Poskytla Vám náplň studijního oboru dostatek možností se s touto problematikou seznámit? Pokud ne, jak byste navrhovala situaci zlepšit? 1 Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 18651 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account