Marketing lázeňského cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brychtová, Šárka
dc.contributor.author Nichtová, Markéta
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:42:18Z
dc.date.available 2012-07-15T22:42:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46061
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje marketingu cestovního ruchu se specifikací na lázeňský cestovní ruch. Je zde pojednáno o klasickém marketingu, marketingu cestovního ruchu a hlavně o marketingu lázeňského cestovního ruchu. Konkrétně se zaměřuje na Lázně Poděbrady, a.s., kde bylo také provedeno marketingové šetření o spokojenosti klientů se službami a s lázněmi celkově. cze
dc.format 90 s.
dc.format.extent 2645706 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.4.2013 cze
dc.subject marketing cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject marketingové výzkumy cze
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject marketing cestovního ruchu cze
dc.subject lázeňství cze
dc.subject marketing lázeňského cestovního ruchu cze
dc.subject marketing mix eng
dc.subject marketing researches eng
dc.subject tourism eng
dc.subject marketing of tourism eng
dc.subject spa eng
dc.subject spa tourism marketing eng
dc.title Marketing lázeňského cestovního ruchu cze
dc.title.alternative Spa tourism marketing eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This bachelor work is dedicated to tourism marketing with the specifications for spa tourism. There is a treatise on classical marketing, tourism marketing and especially marketing of spa tourism. Specifically, it is concentrate on Podebrady Spa, Inc., where he was also done marketing survey on client satisfaction with services and spas in general. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25983
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila s tématem a cílem bakalářské práce. Cílem práce bylo na příkladu vybraného lázeňského zařízení (Lázně Poděbrady, a.s.) postihnout marketing lázeňského cestovního ruchu; dále charakterizovat marketingový mix a provést marketingové šetření spokojenosti klientů sledovaných lázní. Studentka uvedla návrhy a doporučení pro zlepšení stávající situace a seznámila komisi s výsledky dotazníkového šetření, dále odpověděla na otázky položené vedoucím práce: 1. Ministerstvo zdravotnictví chystá změnu ve vyhlášce o lázeňské péči (v podstatě již měla platit). vyhláška pravděpodobně výrazně změní marketingové strategie lázní, jak se o tom zmiňujete v závěru práce. Zkuste podrobněji popsat tyto změny konkrétně na příkladu Lázní Poděbrady, a.s. 2. V práci zpracováváte vlastní marketingové šetření. Co Vám osobně přineslo? cze
dc.identifier.stag 16658 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account