Analýza hospodaření obce Javornice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koťátková Stránská, Pavla cze
dc.contributor.author Krejčová, Dagmar
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:42:03Z
dc.date.available 2012-07-15T22:42:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46017
dc.description.abstract Práce popisuje hospodaření obce Javornice v letech 2002 - 2011. Zabývá se analýzou příjmů obce, výdajů obce a jejím rozpočtem. Na základě toho jsou navržena doporučení a návrhy pro obec Javornice. Výsledky jsou interpretovány pomocí jednotlivých grafů. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1730437 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 26.4.2013 cze
dc.subject obce cze
dc.subject rozpočet obce cze
dc.subject příjmy obce cze
dc.subject výdaje obce cze
dc.subject hospodaření obce cze
dc.subject municipalities eng
dc.subject municipality budget eng
dc.subject income community eng
dc.subject expenditure of the municipality eng
dc.subject economy of minicipality eng
dc.title Analýza hospodaření obce Javornice cze
dc.title.alternative Economic situation analysis of Javornice municipality eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work describes farming community Javornice in 2002 - 2011. They analyze the income of the village, the village and its expenditure budget. On this basis, the proposed recommendations and proposals for community Javornice. The results are interpreted by the individual graphs. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25859
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s cíli své práce. Jednalo se o analýzu hospodaření obce Javornice za posledních 10 let, respektive v letech 2002 - 2011. V této problematice bylo možné využití regresní analýzy. cze
dc.identifier.stag 16238 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account