Občan v procesu územního plánování na příkladu města Ústí nad Labem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhánková, Vladimíra
dc.contributor.author Černovská, Ivana
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:55Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45994
dc.description.abstract Tato práce se zabývá zapojováním občanů do procesu územního plánování. Vymezuje pojem územní plánování a popisuje jednotlivé metody a techniky pro participaci veřejnosti. Jako hlavní legislativní rámec je použit stavební zákon. Na příkladu města Ústí nad Labem je ukázáno zapojování občanů do jednotlivých fází tvorby nového územního plánu města. cze
dc.format 73 s.
dc.format.extent 3560790 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject územní plánování cze
dc.subject územní plány cze
dc.subject participace cze
dc.subject metody zapojování občanů cze
dc.subject Ústí nad Labem cze
dc.subject ground planning eng
dc.subject ground plans eng
dc.subject participation eng
dc.subject methods of involving the public eng
dc.title Občan v procesu územního plánování na příkladu města Ústí nad Labem cze
dc.title.alternative A citizen in the process of land-use planning on the example of Ústí nad Labem town eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Koutný, Jan
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This thesis deals with implementation of citizens in a regional planning process. It defines the term ?regional planning? and describes every single method and technique of public participation. Building law is used as a main legislative frame. On the example of city Ústí nad Labem is shown the involvement of citizens in creation of new development plan (in each stage). eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25927
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka při obhajobě seznámila komisi s cíli diplomové práce. Cílem práce je zhodnotit, jaké jsou možné a dostupné způsoby zapojení veřejnosti do procesu územního plánování v České republice a zjistit, jaké dopady mají participační aktivity na tvorbu územního plánu ve městě Ústí nad Labem. Po úvodních zjištěních velmi malé participace ve sledovaném území rozšířila a vyhledala adekvátní příklady tak, aby mohla vytvořit soubor doporučení pro zapojování veřejnosti do územně plánovacího procesu. Na závěr obhajoby odpovídala na otázky udělené vedoucím diplomové práce. cze
dc.identifier.stag 16851 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account