Podpora a preference městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Turecký, Tomáš
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:46Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:46Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45966
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá řešením podpory a preference městské hromadné dopravy v dopravním systému Ústí nad Labem. V první části práce je zanalyzována stávající situace provozu MHD. Dále je zpracován návrh řešení, zahrnující vhodná opatření podpory a preference hromadné dopravy ve městě. Tento návrh je v poslední kapitole zhodnocen. cze
dc.format 80 s.
dc.format.extent 2046253 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Ústí nad Labem cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject podpory cze
dc.subject preference cze
dc.subject jednosměrné ulice cze
dc.subject urban mass transport eng
dc.subject support eng
dc.subject preferences eng
dc.subject one-way street eng
dc.title Podpora a preference městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem cze
dc.title.alternative Support and preferences of urban mass transportation in Ústí nad Labem eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with solution of support and preferences in transport system of urban mass transport in Ústí nad Labem. First part analyses contemporary situation of running urban mass transport. Next part deals with processing of proposal of solution involving suitable disposal of proper support and preferences of urban mass transport. This proposal is summarized in last chapter. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26348
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 18389 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account